Mange boliger bygd før 1950-tallet har lite eller ingen isolasjon, og kan ofte være utette. Boliger bygd etter dette kan også ha mangelfull isolering eller bruk av materialer som ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette fører til stort tap av varme og ofte høye strømkostnader. Ulike byggemetoder krever også forskjellig metoder for etterisolering. Det kan derfor lønne seg å engasjere en byggmester til jobben. Vi har sett at mange tenker at det bare er å hive på en jakke /isolasjon etc . Her er viktig å kjenne til hvordan det enkelte hus er bygd, Og gjøre riktig vindtetting, diffusjonstetting. Eller kan det fort bli råte osv. Og effekten blir ikke som forventet. Her har mange godt på en smell.

Ta kontakt med oss for uforpliktende befaring !