Her har vi flyttet hus fra 70-tallet og inn i det 21